Arbeidsrettslunsj – utredning om Arbeidsretten

Mandag 15. mars vil ekspertutvalget som har utredet administrative forhold ved Arbeidsretten overlevere sin rapport til arbeids- og sosialministeren.

Utvalget har blant annet vurdert Arbeidsrettens administrative tilknytning, ordning for utnevning av fagdommere og rettens sammensetning i den enkelte sak. Utvalget er ledet av advokat Ingeborg Moen Borgerud og har i tillegg bestått av lagdommer Jussi Pedersen og førsteamanuensis Alexander Skjønberg samt et sekretariat fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Alexander Skjønberg (BI) vil i arbeidsrettslunsjen presentere hovedtrekkene i utvalgets vurderinger og forslag.

 

Publisert 10. mars 2021 10:24 - Sist endret 10. mars 2021 10:30