Arbeidsrettslunsj

Velkommen til digital Arbeidsrettslunsj der Vitenskapelig assistent Thea Rabe vil presentere sitt arbeid på temaet "tariffbestemmelsenes rettslige stilling i den individuelle arbeidsavtalen".

Bildet kan inneholde: brystholder, hår, ansikt, blond, øyenbryn.

Thea Rabe behandler disse bestemmelsenes "vei inn" i og "vei ut" av den individuelle arbeidsavtalen. Hovedvekten ligger på det siste, og et gjennomgående spørsmål er om, og i så fall hvordan, endringer på det tariffrettslige planet også skal få betydning for innholdet i den individuelle arbeidsavtalen

Publisert 27. mars 2021 11:12 - Sist endret 18. aug. 2021 12:47