Arbeidsrettslunsj

Velkommen til Arbeidsrettslunsj der temaet for lunsjen er EFTA-domstolens avgjørelse i sak E-11/20 Eyjólfur Orri Sverrisson v Island.  

EFTA-domstolens avgjørelse i sak E-11/20 Eyjólfur Orri Sverrisson v Island, se https://eftacourt.int/download/11-20-judgment/?wpdmdl=7404 Saken gjaldt tolkningen av arbeidstidsbegrepet i direktiv 2003/88/EF og dets anvendelse på reisetid. Avgjørelsen har dermed linjer til den reisetidsaken som ble behandlet av Høyesterett i HR-2018-1036-A, se også EFTA-domstolens avgjørelse i sak E-19/16, som er blitt mye diskutert i norsk sammenheng.

Marianne Jenum Hotvedt innleder om dommen til diskusjon.

 

 

Publisert 17. sep. 2021 17:20 - Sist endret 17. sep. 2021 17:20