Arbeidsrettslunsj

Velkommen til Arbeidsrettslunsj der Stipendiat Anne-Beth Meidell Engan vil presentere sitt avhandlingstema, «Erstatning i individuelle arbeidsforhold».

Prosjektet er i startfasen, og hensikten med presentasjonen er å få innspill og kommentarer til det videre arbeidet. Avhandlingens hovedfokus er de arbeidsrettsspesifikke reglene om erstatning, men temaet har også en nær forbindelse til alminnelige erstatningsregler både i og utenfor kontrakt. På tvers av disse temaene oppstår det spørsmål om hvilken betydning EU/EØS-retten har for de arbeidsrettslige erstatningsreglene.

Publisert 29. okt. 2021 11:36 - Sist endret 29. okt. 2021 11:36