Seminarer

Tidligere

Tid og sted: 28. apr. 2020 13:3017:00, Professorboligen

Vi har gleden av å invitere til et fagseminar og boklansering i anledning utgivelsen av boken Oppsigelse ved sykdom og sykefravær. Boken er skrevet av Anne-Beth Meidell Engan og Lasse Gommerud Våg, og gis ut av Universitetsforlaget.

Tid og sted: 25. nov. 2019 09:3018:00, Kjerka, Domus Media Vest

Arbeidsrettsgruppens høstseminar 2019.

Seminaret er åpent for deltakere i Forum for arbeidsrett. Forumet består av Arbeidsrettsgruppen og en videre krets engasjerte fagpersoner fra det arbeidsrettslige fagmiljøet.

Tid og sted: 8. mai 2019 09:3017:45, Kjerka, Karl Johans gate 47, Domus Media Vest

Arbeidsrettsgruppens vårseminar tar i år for seg tre temaer knyttet til internasjonal og norsk arbeidsrett i møte.

Tid og sted: 13. nov. 2018 11:0018:20, Scandic St. Olavs plass

Arbeidsrettsgruppens høstseminar 2018

Seminaret er åpent for deltakere i Forum for arbeidsrett. Forumet består av Arbeidsrettsgruppen og en videre krets engasjerte fagpersoner fra det arbeidsrettslige fagmiljøet.

Tid og sted: 26. apr. 2018 12:0017:30, Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47, Oslo

Paal Berg-seminaret er Arbeidsrettsgruppens årlige vårseminar. I år er temaet "Fundamenter i arbeidsrett".

 

Tid og sted: 26. okt. 2017 09:0017:30, Kjerka, Domus Media, Karl Johans gate 47

Arbeidsrettsgruppens høstseminar 2017.

For inviterte deltakere.

Tid og sted: 16. juni 2017 09:0016:45, Kjerka, Karl Johans gate 47, Oslo

Årets Kongsbergkollokvium holdes fredag 16. juni.

Fire aktuelle tema står på programmet. Tre av dem omhandler særskilte spørsmål i den norske kollektive arbeidsretten, ett berører arbeidsrettens internasjonale dimensioner.

For inviterte deltakere.

Tid og sted: 14. mars 2017 09:0017:00, Scandic Holberg, Holbergs plass 1, Oslo

Seminar for forum for arbeidsrett.

Tid og sted: 10. jan. 2017 16:0018:00, Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Seminar for veiledere i arbeidsrett.

For inviterte deltakere.

Tid og sted: 5. jan. 2017 11:306. jan. 2017 14:00, Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Møte i Nasjonalt arbeidsrettslig nettverk.

For medlemmer av nettverket.