Prinsipiell og aktuell arbeidsrett

Arbeidsrettsgruppens høstseminar 2018

Seminaret er åpent for deltakere i Forum for arbeidsrett. Forumet består av Arbeidsrettsgruppen og en videre krets engasjerte fagpersoner fra det arbeidsrettslige fagmiljøet.

Program:

10:30     Ankomst, kaffe
 

              Tema 1: Samvittighetsforbehold i arbeidslivet

11:00     Håkon Bleken, advokat, advokatfirmaet Haavind

              Frode Lauareid, advokat, KS

              Vibeke Blaker Strand, professor, Universitetet i Oslo

              Diskusjon

13:00     Lunsj


              Theme 2: The right to privacy in employment and GDPR

14:00     Marta Otto, Main Specialist, the International Cooperation and 
              Education Department of Personal Data Protection Office
              (Poland)

              Jeppe Songe-Møller, advokat, Advokatfirmaet Schjødt

              Discussion

16:00     Pause


              Tema 3: Ansiennitet ved nedbemanning

16:20     Stein Evju, professor emeritus, Universitetet i Oslo

              Edvard Bakke, advokat, LO

              Joakim Augeli Karlsen, advokat, NHO

              Diskusjon

18:20     Avslutning
 

              *     *     *


18:30-
21:00     Tapas og videre diskusjoner i Viggo Hagstrøms sal, 
              Domus Media, Karl Johans gate 47

 

 

Publisert 25. sep. 2018 09:06 - Sist endret 14. nov. 2018 10:42