Paal Berg-seminaret 2018: Fundamenter i arbeidsrett

Paal Berg-seminaret er Arbeidsrettsgruppens årlige vårseminar. I år er temaet "Fundamenter i arbeidsrett".

 

Byste av Paal Berg laget av Anne Raknes

Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Arbeidsrettsgruppens vårseminar tar for seg tre temaer knyttet til grunnleggende spørsmål i (norsk) arbeidsrett.

Det første temaet behandler en side ved de norske tvisteløsningsordningene: Rikslønnsnemnda. Innleder til dette temaet er seniorforsker Åsmund Arup Seip, Fafo, som gir en presentasjon om bruken av tvungen lønnsnemnd. Deretter gir professor emeritus Stein Evju, Universitetet I Oslo, en orientering om de rettslige rammene for Rikslønnsnemndas vurderinger.

Det andre temaet er fredsplikt og streikerett. Denne delen av programmet innledes av førsteamanuensis Alexander Næss Skjønberg, BI, som nylig forsvarte sin doktoravhandling Fredsplikt i tarifforhold. Docent Mikael Hansson, Göteborgs universitet, skal gi en kommentar med utgangspunkt i havnekonfliktene i Sverige, som har ledet til at streikerettens rekkevidde nå skal utredes.

Det tredje temaet handler om arbeidsrettslig konstitusjon. Professor Ruth Dukes, Glasgow University, innleder. Hun tar utgangspunkt i sin bok om temaet fra 2014, The Labour Constitution. Hun vil også presentere sin pågående forskning Work on Demand: Contracting for Work in a Changing Economy. Forsker Andrea Iossa, Lunds universitet og Louvain Global College of Law kommenterer med utgangspunkt i sin doktoravhandling Collective Autonomy in the European Union.

Seminaret finner sted i Kjerka på Det juridiske fakultet. Seminaret starter med lunsj i forkant av det faglige programmet og avsluttes med mingling og ”finger food”.

Velkommen!

 

Program:

12:00 Ankomst, lunsj

   Tema 1: Rikslønnsmemnda

12:45 Bruk av tvungen lønnsnemnd
seniorforsker dr. Åsmund Arup Seip, Fafo
13:15 De rettslige rammene for Rikslønnsmemndas vurderinger
professor emeritus Stein Evju, Universitetet I Oslo
13:45 Diskusjon

   Tema 2: Fredsplikt

14:00 Fredsplikt i internasjonal og komparativ belysning
førsteamanuensis dr. Alexander Næss Skjønberg, BI
14:30 Streikerett eller fredsplikt hos arbeidsgiver med tariffavtale - om havnekonflikten i Göteborg
docent dr. Mikael Hansson, Göteborgs universitet
15:00 Diskusjon
15:15 Kaffe/te
   

   Tema 3: The labour constitution

15:45 The labour constitution
professor dr. Ruth Dukes, University of Glasgow
16:45 Comments. Collective Autonomy in the European Union
researcher dr. Andrea Iossa, Lund University and Catholic University of Louvain
17:15 Discussion

     *     *     *

17:30-20:30 Mingling and tapas

 

Publisert 27. feb. 2018 09:55 - Sist endret 18. juni 2020 13:50