Paal Berg-seminaret 2019: Internasjonal og norsk rett i møte

Arbeidsrettsgruppens vårseminar tar i år for seg tre temaer knyttet til internasjonal og norsk arbeidsrett i møte.

Det første temaet behandler den internasjonale siden av streik sett fra et norskarbeidsrettslig perspektiv. Advokat dr. Kurt Weltzien, NHO, og advokat Lornts Nagelhus, LO, som begge var involvert i Holship-saken, holder hver sitt foredrag. Sesjonen vil modereres av førsteamanuensis dr. Alexander Næss Skjønberg, BI.

Det andre temaet tar for seg hvordan internasjonale finansielle organisasjoners (for eksempel Verdensbanken og Det internasjonale valutafondet) reguleringer påvirker reguleringen på arbeidsrettens område. Forsker dr. Mpoki Mwakagali, Stockholms universitet, innleder. Universitetslektor dr. Vincenzo Pietrogiovanni, Lunds universitet, kommenterer. Professor dr. Catherine Barnard, University of Cambridge, holder foredrag om temaet fra et europarettslig ståsted med utgangspunkt i de grunnleggende rettighetene. Advokat og partner Lill Egeland, Simonsen Vogt Wiig, vil være moderator for denne sesjonen.

I det tredje temaet, helt avslutningsvis, gir arbeids- og sosialråd ved Norges delegasjon til EU Mona Næss en oversikt over noe av det som er på gang i EU på det arbeidsrettslige feltet med relevans for Norge. Professor dr. Johann Mulder vil introdusere.

Seminaret er åpent for alle, men påmelding kreves.

 

Publisert 25. mars 2019 11:44 - Sist endret 8. mai 2019 13:36