Tariffavtaler og ettervirkning

Arbeidsrettsgruppens høstseminar 2019.

Seminaret er åpent for deltakere i Forum for arbeidsrett. Forumet består av Arbeidsrettsgruppen og en videre krets engasjerte fagpersoner fra det arbeidsrettslige fagmiljøet.

Program:

0930–1000: Ankomst, kaffe

1000–1015: Velkommen ved Marianne Jenum Hotvedt, førsteamanuensis, Institutt for privatrett
Dagens moderator: Johann Mulder, professor, Institutt for privatrett

Tema 1: Former for ettervirkning i norsk rett

1015–1115: Alexander Næss Skjønberg, førsteamanuensis, BI
1115–1130: Pause
1130–1300: Kommentarer om individuell ettervirkning
Anne-Beth Meidell Engan, advokat, NHO
Magnus Buflod, advokat, Norges Sykepleierforbund
Diskusjon

1300–1400: Lunsj

Tema 2: Utblikk til ettervirkning i svensk rett

1400–1515: Andreas Inghammar, docent, Lunds universitet
Kommentar ved Eva Folkow, stipendiat, Institutt for privatrett
Diskusjon

1515–1545: Pause

Tema 3: Særlig om ettervirkning ved virksomhetsoverdragelse

1545–1700: Stein Evju, professor emeritus, Institutt for privatrett
Kommentar ved Ingrid Finsland, Arbeids- og sosialdepartementet
Diskusjon

1700–1715: Pause

Tema 4: Tid for debatt om debatten?

1715–1800: Marianne Jenum Hotvedt, førsteamanuensis, Institutt for privatrett
Diskusjon
* * *
1800–2100: Mingling, tapas og vin

Publisert 13. sep. 2019 13:45 - Sist endret 27. nov. 2019 09:12