Internseminar - Arbeidsrett i grenseland

Arbeidsrettsgruppens høstseminar 2017.

For inviterte deltakere.

Program:

09.00-09.15   Kaffe/te og frukt
09.15-09.30 Velkommen. Arbeidsrettsgruppens høstseminar
09.30-10.00 Om medbestemmelse, fri bevegelse og nasjonalitetsdiskrimineringsforbud: Innledning, Johann Mulder, Universitetet i Oslo
10.00-10.30 Kommentar/diskusjon, Tarjei Bekkedal, Universitetet i Oslo
10.30-11.00 Pause
11.00-11.30 Om dynamiske henvisningsklausuler og virksomhetsovergang: Innledning, Stein Evju, Universitetet i Oslo
11.30-12.00 Kommentar/diskusjon, Frode Martin Toftevåg, Thommesen
12.00-12.30 Internasjonal privatrett og arbeidsrett: Innledning, Erik Sinander, Stockholms universitet
12.30-13.00 Kommentar/diskusjon, Kåre Lilleholt, Universitetet i Oslo
13.00-14.00 Lunsj
14.00-14.40 Ny norsk likestillings- og diskrimineringslov: Innledning, Vibeke Blaker Strand, Universitetet i Oslo
14.40-15.00 Arbeidslinja i ulike regler i velferdsstaten: Innledning, Ingunn Ikdahl, Universitetet i Oslo
15.00-15.30 Diskusjon
15.30-16.00 Pause
16.00-16.45 Lojalitetsplikt i arbeidsretten: Innledning, Natalie Videbæk Munkholm, Aarhus universitet
16.45-17.15 Kommentar/diskusjon, Margrethe Buskerud Christoffersen, Universitetet i Oslo
17.15-17.30 Avslutning

 

Publisert 24. aug. 2017 09:58 - Sist endret 8. apr. 2019 09:24