Forskning

Arbeidsrett er et omfattende fagfelt, som har forbindelseslinjer med en rekke andre rettsområder.

To særegne kontraktstyper står sentralt – arbeidsavtaler og tariffavtaler – men arbeidsrett spenner langt videre og omfatter både privat- og offentligrettslige emnefelter, prosessrett og internasjonal privatrett, europeisk rett og folkerett.

Individuell og kollektiv arbeidsrett står sentralt for forskningen i gruppen. Forskningen har nasjonal, nordisk, EU/EØS-rettslig og internasjonal innretning, og har linjer til andre både juridiske og ikke-juridiske fagfelt. De mange emneområdene i arbeidsretten kan deles inn og grupperes på forskjellige måter. Man skiller gjerne mellom individuell og kollektiv arbeidsrett, men mange områder kan identifiseres som egne forskningsfelt:

 • individuell arbeidsrett, herunder ansettelsesformer, stillingsvern og oppsigelser;
 • kollektiv arbeidsrett, herunder informasjon, medbestemmelse, forhandlinger og arbeidskamp;
 • likebehandlings- og diskrimineringsspørsmål;
 • arbeidsmiljørett;
 • arbeidstid;
 • arbeidsprosessrett;
 • internasjonal privatrett;
 • arbeidsrettens utvikling, arbeidsmarkedet, samvirke mellom aktører, fleksibilisering;
 • rettslige metoder, rettskildespørsmål, normdannelse, m.v.;
 • grenseområder til sosialretten (arbeidsløshetstrygd, yrkesskadeerstatning, pensjon m.v.);
 • EU/EØS-arbeidsrett;
 • internasjonal arbeidsrett.

Innenfor disse områdene kan det skilles ut og utvikles et stort antall emner som kan og bør gjøres til gjenstand for forskning, og som ligger til rette for forskningsarbeider på ulike nivåer.

Publisert 22. okt. 2019 09:45 - Sist endret 22. okt. 2019 09:45