Deltakere i Arbeidsrettsgruppen: forskergruppen for arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Johann Mulder Professor +47 22859618 johann.mulder@jus.uio.no Arbeidsrett, Avtalerett
Marianne Jenum Hotvedt Professor +47-22859721 m.j.hotvedt@jus.uio.no Arbeidsrett, Diskriminerings- og likestillingsrett
Herman Bruserud Førsteamanuensis +47 22859705 herman.bruserud@jus.uio.no Kontraktsrett, Erstatningsrett, Tingsrett, Avtalerett, Kjøpsrett, Enterpriserett
Stein Evju Professor emeritus +47-22859325 +47-90982695 (mob) stein.evju@jus.uio.no Arbeidsrett, Diskrimineringsrett, Europarett, Komparativ rett, Internasjonal privatrett, Menneskerettigheter
Eva Viktoria Folkow Stipendiat +47 22845842 +46-738264779 e.v.folkow@jus.uio.no Arbeidsrett
Alla Pozdnakova Professor (+ 47) 22 85 96 43 +4741775813 (mob) 417 75 813 alla.pozdnakova@jus.uio.no Havrett, Folkerett, Romrett, Arktis, Europarett, Komparativ re
Vibeke Blaker Strand Forskningsdekan +47 22842092 +47 90204160 (mob) v.b.strand@jus.uio.no Diskriminerings- og likestillingsrett, Arbeidsrett, Menneskerettigheter, Kvinnerett, Statsrett, Velferdsrett
Eirik Østerud Professor +47 22859726 eirik.osterud@jus.uio.no Konkurranserett, Markedsrett
Hanna Vik Furuseth Stipendiat +47 22859725 47069887 h.v.furuseth@jus.uio.no Arbeidsrett, Europarett
Inger Berg Ørstavik Professor 22859539 +4795208011 (mob) i.b.orstavik@jus.uio.no Immaterialrett, Konkurranserett, Kontraktsrett, Tvisteløsning
Thea Rabe Vitenskapelig assistent thea.rabe@student.jus.uio.no
Veslemøy Lode Student veslemoy.lode@student.jus.uio.no
Silje Marie Tunheim
Trygve Gudmund Harlem Losnedahl Stipendiat +47 22859744 +4748203048 (mob) t.g.h.losnedahl@jus.uio.no EØS-rett, Offentlige anskaffelser, Arbeidsrett
Vetle Baukhol Vitenskapelig assistent 90155246 vetle.baukhol@student.jus.uio.no
Anne-Beth Meidell Engan Stipendiat 920 820 18 a.b.engan@jus.uio.no Arbeidsrett, Erstatningsrett, Kontraktsrett, obligasjonsrett, Sivilprosess
Ørnulf Kristiansen Førstekonsulent +47-22859706 +47-46952216 (mob) ornulf.kristiansen@jus.uio.no Basware, Fakturaer, Innkjøp, Arrangementer, Administrasjon