Deltakere i Arbeidsrettsgruppen

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Johann Mulder Professor +47 22859618 johann.mulder@jus.uio.no Arbeidsrett, Avtalerett
Marianne Jenum Hotvedt Postdoktor +47-22859721 +47-95885767 (mob) m.j.hotvedt@jus.uio.no Arbeidsrett, Diskriminerings- og likestillingsrett
Nina Håkonsbakken Andersson Vitenskapelig assistent 22859761 91608161 (mob) n.h.andersson@student.jus.uio.no Arbeidsrett
Herman Bruserud Førsteamanuensis +47-22859705 herman.bruserud@jus.uio.no Kjøpsrett, Tingsrett, Avtalerett, Enterpriserett, Erstatningsrett, Kontraktsrett
Stein Evju Professor emeritus +47-22859325 +47-90982695 (mob) stein.evju@jus.uio.no Arbeidsrett, Diskrimineringsrett, Europarett, Komparativ rett, Internasjonal privatrett, Menneskerettigheter
Anette Grønnerød-Hemmingby Stipendiat +47-22859724 +47-47640620 (mob) a.p.gronnerod-hemmingby@jus.uio.no Arbeidsrett
Andreas van den Heuvel Stipendiat +47 22859685 a.v.d.heuvel@jus.uio.no Arbeidsrett
Marie Nesvik
Ingrid Kverneland Mogstad Student i.k.mogstad@jus.uio.no
Alla Pozdnakova Professor (+ 47) 22 85 96 43 41775813 (mob) 417 75 813 alla.pozdnakova@jus.uio.no Havrett, Folkerett, EØS-rett, Ytre Rom, Nordområdene, Komparativ rett
Bodil Silset Fungerende kontorsjef +47-22859731 +47-90013905 (mob) bodil.silset@jus.uio.no
Vibeke Blaker Strand Professor +47-22842092 +47-90204160 (mob) v.b.strand@jus.uio.no Diskriminerings- og likestillingsrett, Arbeidsrett, Menneskerettigheter, Kvinnerett, Statsrett, Velferdsrett
Eirik Østerud Professor +47 22859726 eirik.osterud@jus.uio.no Konkurranserett, Markedsrett