Nye utgivelser 2/2020

Nye utgivelser fra medlemmer av Arbeidsrettsgruppen ved Institutt for privatrett.  

Nye publikasjoner:

Vi vil gjerne informere om nye utgivelser fra medlemmer av Arbeidsrettsgruppen ved Institutt for privatrett:

Siste utgave av Nytt i privatretten, nr. 4 2020, inneholder flere kommentarer til arbeidsrettslige avgjørelser:

  • Stein Evjus kommentar «Streik og lønn – AR-2020-23», se s. 1–2.
  • Nina Håkonsbakken Anderssons kommentar «Samvittighetsfrihet for helsepersonell. EMK artikkel 9 og 14. EMDs avvisningsbeslutning 12. mars 2020, (sak nr. 43726/17)», se s. 3–4.
  • Tine Eidsvaags kommentar «Omfanget av likebehandlingskravet ved innleie fra bemanningsforetak – selskapsbonus. HR-2020-2019-A», se s. 4–6.

Også tidligere utgave av Nytt i privatretten, nr. 3 2020, inneholder flere kommentarer til arbeidsrettslige avgjørelser:

  • Stein Evjus kommentar «Oppsigelse, tariffbrudd og ugyldighet – AR-2020-6», se s. 1–2.
  • Alexander Næss Skjønbergs kommentar «Dataverktøy til besvær? Ulovlig og tariffstridig arbeidskamp, resignasjonsplikt – Arbeidsrettens dom 3. juli 2020 – AR-2020-18», se s. 2–3.
  • Stein Evjus kommentar «Lønn under suspensjon – HR-2020-1157-A», se s. 3–4.
  • Johann Mulders kommentar «Henvisning til lovs bestemmelser i ansettelseskontrakter var bindende avtalevilkår for erverver etter virksomhetsoverdragelse. HR-2020-1339-A (ISS Facility Services», se s. 4–6.
  • Stein Evjus kommentar «Individuell eftervirkning, lagmannsrett på ville veier – Borgarting lagmannsretts dom 28. august 2020. 19-146054ASD-BORG/01», se s. 6–8.
  • Stein Evjus kommentar «Rett til betalt ferie for mellomliggende tid ved gjeninntreden efter ugyldig oppsigelse – EU-domstolens dom 25. juni 2020, Varhoven kasationen sad na Republika Bulgaria, forente saker C-762/18 og C-37/19, EU:C:2020:504», se s. 8.
Publisert 7. apr. 2021 16:37 - Sist endret 12. apr. 2021 10:27