Arbeidsrettsgruppen og samarbeid

Nettverk og prosjekt-samarbeid

Arbeidsrettsgruppen deltar i Labour Law Research Network (LLRN) og i det nordiske samarbeidsprosjektet om Arbetsrättsportalen.

Videre deltar Arbeidsrettsgruppen gjennom førsteamanuensis Marianne Jenum Hotvedt i prosjektet The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models.

Medlemmene i forskergruppen er også deltagere i et nettverk for alle som arbeider med undervisning i arbeidsrett ved universiteter og høyskoler (Nasjonalt nettverk for undervisning i arbeidsrett).

Annet samarbeid

Forskergruppen har dessuten omfattende kontakt med praktikere på arbeidsrettsfeltet, deriblant representanter fra departementer, domstoler, arbeidslivets organisasjoner og advokatfirmaer.

Publisert 22. okt. 2019 09:59 - Sist endret 22. okt. 2019 09:59