Undervisning

Arbeidsrettslige fag

Det er to undervisningsfag innenfor fagfeltet arbeidsrett: kollektiv arbeidsrett og individuell arbeidsrett. Hvert vårsemester undervises det i kollektiv arbeidsrett og i individuell arbeidsrett undervises hvert høstsemester. Det gis undervisning i begge fagene som grunnemne på bachelornivå og som valgemne i 4. eller 5. år av masterstudiet.

Individuell arbeidsrett (ansvarlig faglærer førsteamanuensis Marianne Jenum Hotvedt):
JUR1511 (bachelornivå); 
JUS5511 (masternivå). 

Kollektiv arbeidsrett (ansvarlig faglærer professor Johann Mulder):
JUR1512 (bachelornivå);
JUS5512 (masternivå).

Tidligere (2014–2019): European Labour Law (ansvarlig faglærer professor Johann Mulder):
JUS5870 (masternivå).

Masteroppgaveskriving (fagspesifikk koordinator professor Johann Mulder):
I tillegg til de rene undervisningsfagene tilbys det veiledning for studenter som skriver masteroppgave i arbeidsrett. Veiledning gis for studenter som skriver masteroppgave på både 30-studiepoengsnivå og 60-studiepoengsnivå. Det er også mulig å skrive masteroppgave innenfor en stilling som vitenskapelig assistent (se her om nærmere informasjon om stilling som vitenskapelig assistent). Vanligvis utlyser Institutt for privatrett stilling som vitenskapelig assistent en gang hvert semester.

Emner for masteroppgaver

Det er en lang rekke temaer, på mange ulike delområder, som kan være aktuelle for masteroppgaver, se Emnebank for masteroppgaver.

Det er skrevet et stort antall studentavhandlinger gjennom årene. Det er også skrevet en rekke Ph.D. og doktorgradsavhandlinger i arbeidsrett i de nordiske landene, se avhandlinger fra 1990 (pdf), og en oversikt over alle avhandlinger landsvis.

Profil

Som alternativ til å selv sette opp ønskede valgemner eller skrive oppgave om selvvalgt tema, kan du melde deg opp til en profil. Å velge en profil innebærer at du skal avlegge bestemte valgemner og skrive en masteroppgave som til sammen gir en faglig spesialisering. En profil er en valgfri spesialisering på masterprogrammet i rettsvitenskap. Velger du en profil vil dette vises på ditt vitnemål. Det finnes en rekke profilemner, men kjernen i profilen er arbeidsrettsfagene.

Profilansvarlig: professor Johann Mulder.

Publisert 22. okt. 2019 09:48 - Sist endret 11. aug. 2022 11:23