Aktuelt

Publisert 4. okt. 2017 16:23

Dersom vi tar FNs bærekraftsmål alvorlig, i lys av kunnskapen vi har om planetens tålegrenser, må vi tenke helt nytt. Dette setter nye rammer for politikk og økonomi.

Se og hør Beate Sjåfjells innlegg på Forskningsdagene 2017.

Publisert 8. apr. 2016 12:03

Panama Papers-lekkasjen gjør forskergruppens arbeid mer relevant enn noensinne

Publisert 27. mars 2015 10:26

Artikkelen "EEA Exemption from Norwegian CFC rules", skrevet av Blazej Kuzniacki og publisert i "Skatterett" 2014, Nr. 3, er nominert til prisen "Årets tidsskriftartikkel" av Universitetsforlaget.

Publisert 23. apr. 2013 14:37

Hva er egentlig en aksje? Hva slags forhold er det mellom aksjonær og aksjeselskap? Eier aksjonærene selskapet? Mediedebatten våren 2013 har vist at dette er omdiskuterte og viktige spørsmål. Synet på aksjeselskapet natur, hvem selskapet er til for og hva slags formål det skal ha, kan anes å ligge under den heftige debatten om hva aksjonærer eier.

Se alle innlegg i debatten her.