English version of this page

Bærekraftsrett

Det overordnede målet til forskergruppen Bærekraftsrett (Sustainability Law) er å foreta tverrfaglige rettsvitenskapelige analyser med sikte på å identifisere normative løsninger som kan bidra til bærekraft globalt.

Bildet kan inneholde: sirkel, tekst, vekt,okerfarge

Illustrasjon: Reprosentralen, UiO.

Tematiske satsinger inkluderer bærekraftige selskaper, bærekraftig finans og bærekraftig sirkulærøkonomi.

Les mer og se alle deltakere knyttet til forskergruppen på de engelske sidene til Sustainability Law.

Fra Selskapsrettsgruppen til Bærekraftsrett

Forskergruppen Bærekraftsrett bygger på og utvikler videre arbeidet som er gjort i forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft (Selskapsrettsgruppen, 2012-2022), med store og vellykkede forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet og EUs rammeprogram Horisont 2022: Sustainable Companies (2010-14) og SMART (2016-20). UiO:Norden-prosjektet Futuring Sustainable Nordic Business Models (Futuring Nordics, 2019-2023) er en integret del av Bærekraftsrett.

Forskergruppen Bærekraftsrett har en europeisk og internasjonal profil, med engelsk som arbeidsspråk. Det vil derfor være primært den engelske hovedsiden som vil være i bruk, bortsett fra når vi unntaksvis har norsk-språklige publikasjoner eller arrangementer. For å følge Sustainability Law, meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev!

 

Publisert 2. jan. 2012 16:03 - Sist endret 24. okt. 2022 14:30