Prosjekter

Se avsluttede prosjekter tilknyttet forskergruppen.

Forskergruppen har følgende pågående eksterfinansierte forskningsprosjekter:

 • Fremtidsrettede bærekraftige nordiske forretningsmodeller
  Prosjektet søker å presentere forslag til bærekraftige forretningsmodeller som kan etterfølges i nordiske og ikke-nordiske land og regioner på tvers av globale verdikjeder. Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultetet, og Institutt for informatikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Ved Institutt for privatrett vil forskningsprosjektet være en del av forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft (Selskapsrettsgruppen). Ved Institutt for informatikk er prosjektet en del av forskningsgruppen Digitalisering og entreprenørskap (DIGENT) og Sustainability and Design Lab. Prosjektleder er professor Jukka Mähönen og prosjektets nestledere er professor Maja van del Velden og professor Beate Sjåfjell. Prosjektet løper fra 2019 - 2021.
   

 • Bærekraftig bankvirksomhet
  Selskapsrettsgruppen og Sparebank 1 Østlandet (SB1Ø) har innledet et transdisiplinært forskningssamarbeid. Formålet er å samprodusere kunnskap hvor forskningsbaserte innsikter og praktiske innsikter om bærekraftig bankvirksomhet integreres, til nytte for forskningen og for SB1Ø, og mer generelt for finansnæringen i Norge. Samarbeidet mellom Selskapsrettsgruppen ved professor Beate Sjåfjell (prosjektleder) ved Universitetet i Oslo og postdoktor Hanna Ahlström ved den Svenska Kungliga Vetenskapsakademien, og SB1Ø ved bærekraftsansvarlig Karoline Bakke Hjertø, passer naturlig inn i Selskapsrettsgruppens pågående forskning og i SB1Øs pågående strategiarbeid. Prosjektet har en varighet på et år (1.1.-31.12.2021).
   

 • Sentralbankar i krisetider
  Sentralbankar ser ut til å ha fått ei større rolle i handtering av økonomiske kriser. Denne tendensen har ein særleg sett i etterkant av utbrottet av den globale finanskrisa i 2007 og igjen i samband med covid-19- pandemien. Dette forskingsprosjektet undersøkjer korleis nasjonal og internasjonal rett både legg til rette for og avgrensar sentralbankane si utvida rolle i krisetider. Prosjektet er eit samarbeid mellom Juridisk Fakultet, Universitetet i Oslo og Handelshøgskulen ved Høgskulen i Innlandet. Prosjektet vert leia av professor Mads Andenæs og vil gå frå 2021 – 2025.

Forskergruppen er alltid interessert i å diskutere forslag til nye prosjekter. Interesserte forskere kan gjerne ta kontakt med forskergruppens leder, professor Beate Sjåfjell.

Publisert 5. jan. 2012 15:18 - Sist endret 16. sep. 2022 14:36