Rättssubjektet för renskötselrätten enligt svensk rätt och reindriftsretten enligt norsk rätt

Av Kristina Labba.

28. oktober 2020, Svensk Juristtidning

Sammendrag

Sedan urminnes tider bedrivs samisk renskötsel i Sverige och Norge med grund i samiska traditioner och enligt nationella regler, och då främst genom bestämmelserna i den svenska rennäringslagen och den norska reindriftsloven. Rennäringslagens bestämmelser om renskötselrätten och reindriftslovens bestämmelser om reindriftsretten uppvisar både likheter och skillnader. Den största skillnaden berör siidan som är en traditionell samisk sammanslutning inom renskötseln. Enligt reindriftsloven är siidan ett rättssubjekt som bl.a. kan inneha rättigheter till särskilda betesarealer, medan den inte är ett rättssubjekt enligt rennäringslagen, trots att siidor även förekommer inom renskötseln i Sverige. Artikeln har en kritisk blick på rennäringslagen och argumenterar för att den svenska lagstiftaren bör reformera rennäringslagen och överväga att ta in bestämmelser om siidan i den.


Svensk Juristtidning, 2020, s. 571. https://svjt.se/svjt/2020/724 

 

Publisert 28. okt. 2020 12:03 - Sist endret 28. okt. 2020 12:03