SelskapsrettsNytt

SelskapsrettsNytt formidler nyheter med selskapsrettslig relevans.

SelskapsrettsNytt har i perioden 2010-2022 formidlet nyheter med selskapsrettslig relevans, samlet inn av Selskapsrettsgruppen ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Med oppstart av ny forskergruppe Sustainability Law i august 2022, med en klarere europeisk og internasjonal profil og engelsk som arbeidsspråk, er ansvaret for SelskapsrettsNytt overlatt til Faggruppen i formuerett, ledet av professor Margrethe Buskerud Christophersen.

Nyhetsbrev

Publisert 8. des. 2010 10:50 - Sist endret 2. sep. 2022 12:05