English version of this page

Folkerett og internasjonal styring

Forskergruppen Folkerett og internasjonal styring foretar studier av internasjonale rettslige prosesser for å undersøke hvordan rettslige mekanismer virker over landegrensene.

Forskergruppen har engelsk som arbeidsspråk, vi har valgt å legge informasjon, nyheter og arrangementer på gruppens engelskspråklige sider

FN, flagg

Foto: Mat Reding on Unsplash 

Om gruppen

Forskergruppen Folkerett og internasjonal styring forsker på ulike aspekter av internasjonal lov. 

Vi bidrar til nytenkning rundt folkerettslige spørsmål og internasjonale prosesser på en kontekstspesifikk og tidsriktig måte.

Formålet med gruppen er å samle og videreutvikle kompetansen i folkerett ved Det juridiske fakultet.

 

Forskergruppen er åpen for alle som forsker på folkerett.

The Treaty Database er en bred samling multilaterale traktater fra relevante områder innen internasjonal rett. 

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

 

 

Emneord: Folkerett, International Law
Publisert 30. juni 2016 15:59 - Sist endret 24. aug. 2022 14:52