Folkeretts-senlunsj: Internasjonal maktbruk og Hormuz-stredet

Geir Ulfstein innleder innleder om situasjonen i PersiSgulfen og spørsmål om staters adgang til å bruke væpnet makt for å forsvare skipstrafikk gjennom Hormuz-stredet.

Spørsmålet ble særlig aktualisert tidligere i høst og Ulfstein publiserte i den forbindelse en blogpost om temaet på EJIL talk. Denne teksten danner utgangspunktet for innlegget og vår diskusjon. Ulfsteins argument er at det er uklart om et angrep på et kommersielt skip kan anses som et væpnet angrep og danne grunnlag for en rett til selvforsvar.

Emneord: Persiagulfen, Væpnet makt
Publisert 15. nov. 2019 14:11 - Sist endret 15. nov. 2019 14:11