Deltakere i Folkerett og internasjonal styring

Navn Telefon E-post Emneord
Alla Pozdnakova Professor (+ 47) 22 85 96 43 41775813 (mob) 417 75 813 alla.pozdnakova@jus.uio.no Havrett, Folkerett, EØS-rett, Ytre Rom, Nordområdene, Komparativ rett
Jørgen Sørgard Skjold Stipendiat +47-22859482 j.s.skjold@jus.uio.no Folkerett, Internasjonal rett, Sanksjoner, Maktbruk, Statsansvar
Maja Janmyr Professor maja.janmyr@nchr.uio.no Flyktningerett, Menneskerettigheter, Folkerett
Cecilia Marcela Bailliet Professor +47-22850234 c.m.bailliet@jus.uio.no Folkerett, Menneskerettigheter, Flyktningerett, Fred
Giuditta Cordero-Moss Professor +47-22859737 g.c.moss@jus.uio.no Internasjonal privatrett, Kontraktsrett
Anna Maria C. Lundberg Førsteamanuensis +47-22842014 a.m.c.lundberg@nchr.uio.no Minoriteter, Kina, Menneskerettigheter, Minoritetsrettigheter
Gentian Zyberi Instituttleder +47-22842086 +47 909 740 86 gentian.zyberi@nchr.uio.no Menneskerettigheter, menneskerettigheter og konflikt, internasjonal humanitærrett, internasjonal strafferett, internasjonal rett.
Ola Mestad Instituttleder +47-22859376 ola.mestad@jus.uio.no Europarett, Instituttleder, Petroleumsrett
Ivar Alvik Professor +47 22859437 ivar.alvik@jus.uio.no Kontraktsrett, Forvaltningsrett, Folkerett, Internasjonal investeringsrett, Petroleumsrett, Voldgift, Erstatningsrett, Internasjonal privatrett
Josefin Natalie Engström Stipendiat +47-22859987 +1 857-999-6449 j.n.engstrom@jus.uio.no Internasjonal investeringsrett, Internasjonale domstoler, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal), Internasjonal offentlig rett, Menneskerettigheter
Stian Øby Johansen Førsteamanuensis +47-22859677 +4793462203 (mob) s.o.johansen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, EU, Folkerett, Menneskerettigheter, Internasjonale Organisasjoner
Ludovica Chiussi +47-22842068 ludovica.chiussi@nchr.uio.no
Inger Johanne Sand Instituttleder +47-22850213 i.j.sand@jus.uio.no Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett, Rettssosiologi, Rettsteori
Mads Andenæs Professor +47-22859382 46624550 (mob) +47 46624550 mads.andenas@jus.uio.no Europarett, Familie- og arverett, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Konkurranserett, Komparativ rett, Markedsrett, Menneskerettigheter, Selskapsrett
Ole Kristian Fauchald Professor +47-22850242 o.k.fauchald@jus.uio.no Folkerett, Miljørett, Menneskerettigheter, Internasjonal handelsrett, WTO, Internasjonal investeringsrett, Naturressursrett
Jo Martin Stigen Professor +47-22850244 j.m.stigen@jus.uio.no internasjonal strafferett, Strafferett og straffeprosess, Folkerett
Geir Ulfstein Professor +47-22859446 +47-41470126 (mob) geir.ulfstein@jus.uio.no Folkerett, Miljørett, Internasjonale domstoler, Handel, Menneskerettigheter, Internasjonal handelsrett
Christina Voigt Professor +47-22850246 +47-46808546 christina.voigt@jus.uio.no Miljørett, Folkerett, Naturressursrett, Energi
Kjetil Mujezinović Larsen Professor 22 84 20 83 411 41 475 (mob) k.m.larsen@jus.uio.no Menneskerettigheter, internasjonal humanitærrett, folkerett, krig og konflikt
Sondre Torp Helmersen
Christoffer Conrad Eriksen Professor +47-22850258 c.c.eriksen@jus.uio.no Allmenn rettsteori, Statsforfatningsrett, Europarett, Rettskildelære, EU- og EØS-rett, Forvaltningsrett, Rettsfilosofi, Folkerett, Konstitusjonell rett, Menneskerettigheter
Kjersti Lohne Forsker +47-22850121 kjersti.lohne@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, krig og konflikt, Rettsliggjøring, Straff, krigsforbrytelser, Kjønn, Overvåkning og personvern
Malcolm Langford Professor +47-22842031 9770 3339 (mob) malcolm.langford@jus.uio.no Menneskerettigheter, Konstitusjonell rett, Statsforfatningsrett, jus og teknologi
Froukje Maria Platjouw Postdoktor f.m.platjouw@jus.uio.no international and european environmental law, Marine Ecosystems, ecosystem-based governance, coherence
Synnøve Ugelvik Førsteamanuensis I permisjon +4792617221 (mob) synnove.ugelvik@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Politirett, Statsrett, Rettssosiologi
Benedikte Moltumyr Høgberg Professor +47-22859450 +47-91548792 (mob) b.m.hogberg@jus.uio.no Statsforfatningsrett, Forvaltningsrett, Menneskerettigheter, Rettskildelære
Johann Ruben Leiss
Carola Lingaas
Matthew Saul Gjesteforsker ved PluriCourts +47-22 84 20 80 matthew.saul@jus.uio.no Folkerett
Anna Andersson Student +4741281826 (mob) anna.andersson@nchr.uio.no
Susanne Hendrika Flølo Seniorkonsulent +47-22859345 +47 46611991 s.h.flolo@nchr.uio.no Law and Governance, Human Rights and Sustainable Development, Business and Human Rights, Menneskerettigheter
Rosa Manzo Forsker +47-22850232 rosa.manzo@jus.uio.no
Sofie A.E. Høgestøl Førsteamanuensis +47-22859631 +4794828421 (mob) s.a.hogestol@jus.uio.no internasjonal strafferett, folkerett, menneskerettigheter og konflikt, Strafferett og straffeprosess
Jørgen Sørgard Skjold Stipendiat +47-22859482 j.s.skjold@jus.uio.no Folkerett, Internasjonal rett, Sanksjoner, Maktbruk, Statsansvar
Natalia Torres Zuniga +47-22842058 +4745279506 n.t.zuniga@nchr.uio.no
Özlem Gürakar-Skribeland Stipendiat ozlem.gurakar-skribeland@jus.uio.no
Maïmouna Lise Pouye Rabatel-Fernel Stipendiat I permisjon m.l.p.rabatel-fernel@jus.uio.no Business and Human Rights, Natural Resource Management, Development, ICL, International Security, IHL, LOAC
Torhild Breidlid
Juan Pablo Pérez León Acevedo