English version of this page

Formue- og kapitalmarkedsrett

Forskergruppen har som formål å skape møteplasser for vitenskapelige ansatte og praktikere med interesse for formuerettslige fag og kapitalmarkedsrett.

Om gruppen

Forskergruppen dekker rettsområder innen formueretten; kontraktsrett, selskapsrett, erstatningsrett, tingsrett, pant og konkurs, samt kapitalmarkedsrett.

Felles for disse fagområdene er at de har stor praktisk betydning, samt at samfunnsutviklingen skaper nye forskningsbehov.

Mange viktige rettsspørsmål berører mange av fagområdene, og forskergruppen vil legge til rette for koordinering av forskningsinnsats. Et viktig formål med opprettelsen av gruppen er derfor å skape en møteplass for vitenskapelige ansatte med felles interesser og for akademikere og praktikere.

Forskergruppen ble opprettet 1.1.2017.

Arrangementer

Faglunsjer arrangeres hver mandag kl. 12 - 13 i Kjerka eller Lødrups kjeller, Domus Media Vest. Høstens program finner du her.

Emneord: Formuerett, Kontraktsrett, Selskapsrett, Erstatningsrett, Tingsrett, Konkursrett, kapitalmarkedsrett
Publisert 13. feb. 2017 13:42 - Sist endret 13. aug. 2018 14:00