Arrangementer

Første halvår 2017 arrangers faglunsjer hver mandag kl. 12 - 13 i Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47