Arrangementer

Tidligere

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.
Tid og sted: 12. sep. 2019 14:1516:00, Rom 770, Domus Nova

Siden våren 2017 da Donald Trump ble president har det skjedd en dreining mot høyre i den amerikanske kriminalpolitikken. 

Tid og sted: 10. okt. 2018 10:0011. okt. 2018 16:00, Kjerka, Domus Media

2nd Annual Workshop on Law and Social Science Methods

Tid og sted: 16. apr. 2018 09:0016:00, Professorboligen

- diskusjonsmøte om fremtidige forskningsprosjekter

Tid og sted: 2. feb. 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Rettsdogmatiske og rettssosiologiske perspektiver

Tid og sted: 29. sep. 2017 12:0013:00, Eckoffs Hjørne, 2nd floor, Domus Bibliotheca

The current technological revolution is increasingly challenging existing regulation while providing new opportunities for legal research and practice.

Tid og sted: 7. juni 2017 12:0013:00, Seminarrom 770, DN

Anne Bitsch og Marit Klemetsen presenterer sin artikkel "The legal grading of sexual citizenship: sentencing practices in Norwegian rape cases" som tar for seg 176 voldtektssaker mellom 2011 og 2012 i Norge. Artikkelen er basert på multivariat regresjonsanalyse og kvalitativ rammeanalyse. 

Tid og sted: 5. mai 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, DM

Network analysis theories and methods from sociology are now being used to research legal doctrine, actors and institutions.

Tid: 21. apr. 2017 12:0013:00

Members of the group will present two forthcoming applications to the FRIPRO programme of the Research Council of Norway. 

Tid og sted: 3. mars 2017 12:0013:00, Kjerka, Domus Media

Forum for Juss og Samfunnsvitenskap og forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft inviterer til lunsj-seminar.