Ureturnerbare flyktninger og rett til arbeid

Rettsdogmatiske og rettssosiologiske perspektiver

Seminaret tar opp blant annet opp de rettslige spørsmålene knyttet til ansettelse av papirløse. Foto: privat.

I tre år har Plog AS ansett papirløse asylsøkere med avslag. Imidlertid har ikke gründeren Arne Viste lykkes å bli trukket for retten så at han kan få en avklaring i Høyesterett eller i Strasbourgdomstolen. Når vurdere ledende samfunnsinstitusjoner til å følge Plog ASs eksempel og å ansette lengeværende og ureturnerbare flyktninger.

Dette seminaret ta opp både det rettslige spørsmålene knyttet til ansettelse og rettsosiologiske perspektiver om nye former av mobilisering fra nedenfor.

Panel:

  • Arne Viste, Plog AS*
  • Marry-Anne Karlsson, Postdoktor, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB
  • Anders Stenbrenden, Advokatfirmaet Kluge
  • Benedikte Høgberg, Professor, Det juridiske fakultet, UiO
  • Maja Janmyr, Professor, Det juridiske fakultet, UiO

Ordstyrer:

  • Malcolm Langford, Professor, Det juridiske fakultet, UiO (Nordic Branding prosjekt)
  • Katja Franko, Professor, Det juridiske fakultet, UiO (NORDHOST prosjekt)
Publisert 8. jan. 2018 10:49 - Sist endret 8. jan. 2018 10:49