The State of Injustice in the United States

Siden våren 2017 da Donald Trump ble president har det skjedd en dreining mot høyre i den amerikanske kriminalpolitikken. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

Med utgangspunkt i sin seneste bok, Beyond These Walls: Rethinking Crime and Punishment in the United States, vil Tony Platt ta for seg følgende spørsmål:

  • How did the Trump administration reinvigorate the politics of law and order?
  • How is it different from a long tradition of bipartisan support for expansion of the carceral state since the 1960s?
  • What is old and what is new about recent developments?
  • And what are the chances for a revitalization of progressive and radical visions of social justice? 

Tony Platt er kriminolog og samfunnsviter og har vært forsker og aktivist siden 1970-tallet.

Seminarspråket er engelsk.

Kommentarer ved professor Malcolm Langford.

Publisert 21. aug. 2019 09:47 - Sist endret 21. aug. 2019 09:47