Deltakere i Forum for Juss og Samfunnsvitenskap

Navn Telefon E-post Emneord
Malcolm Langford Professor +47-22842031 9770 3339 (mob) malcolm.langford@jus.uio.no Menneskerettigheter, Konstitusjonell rett, Statsforfatningsrett, jus og teknologi
Vidar Halvorsen Professor +47-22850107 48291902 (mob) vidar.halvorsen@jus.uio.no Rettssystemet, Rettssosiologi, Kriminologi, Rettsstaten, Rettshistorie og rettsfilosofi, Straff
Kristin Bergtora Sandvik Professor +47-22850123 k.b.sandvik@jus.uio.no Rettssosiologi, Flyktninger, Humanitærrett, Kjønn, Legitimitet, Makt, Menneskerettigheter, Rettsliggjøring
Sverre Blandhol Professor +47-22850215 900 37 326 sverre.blandhol@jus.uio.no Kontraktsrett, Forhandlinger, Etikk, Retorikk, Tvisteløsning, Miljørett, Europarett
Andreas Føllesdal Professor +47-99235002 andreas.follesdal@jus.uio.no Legitimitet, Næringslivsetikk, Filosofi, Internasjonale relasjoner, EU, Globalisering, Menneskerettigheter, Rettferdighet, Rettsteori, Demokrati
Anette Bringedal Houge a.b.houge@jus.uio.no
Anne Hellum Professor +47-22850042 anne.hellum@jus.uio.no Diskriminerings- og likestillingsrett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Rettssosiologi, Utviklingsrett
Beate Sjåfjell Professor (Forskningsopphold ved UC Berkeley 2018-2019) +47-22859381 +47-95931283 (mob) (+1) 510-495-7003 (kun for det akademiske året 2018-2019) b.k.sjafjell@jus.uio.no Selskapsrett, Europarett, Miljørett, Rettsøkonomi, Internasjonal privatrett
Cecilie Figenschou Bakke Prosjektleder: Kina og Øst-asia +47 22 84 20 01/18 +47 99 78 76 44 (mob) c.f.bakke@nchr.uio.no Internasjonale relasjoner, utdanningssamarbeid, FN, Menneskerettigheter, Kina, CSR
Daniel Naurin Professor +47-22859480 daniel.naurin@jus.uio.no
Daniel Friedrich Behn
Domenico Zipoli Stipendiat +47-22842042 domenico.zipoli@nchr.uio.no
Dorina Damsa Stipendiat +47-22850134 dorina.damsa@jus.uio.no Kjønn, Flyktninger, Minoriteter, Marginalisering, fengselstraff
Eivind Smith Professor +47-22859418 eivind.smith@jus.uio.no Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett
Gisle Kvanvig Prosjektleder +47-22842088 98234681 (mob) +47 982 34 681 gisle.kvanvig@nchr.uio.no Vietnam, Sørøst Asia, Menneskeretttigheter
Hanna Christina Ahlström Stipendiat +47-22859302 h.c.ahlstrom@jus.uio.no Selskapsrett, Europarett, Finansmarkedsrett, bærekraftig utvikling, Miljørett
Inger Johanne Sand Instituttleder +47-22850213 i.j.sand@jus.uio.no Konstitusjonell rett, Forvaltningsrett, Rettsteori, Rettssosiologi
Ingunn Ikdahl Professor 22850046 ingunn.ikdahl@jus.uio.no Diskriminerings- og likestillingsrett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Folkerett, Velferdsrett, Trygderett, Utviklingsrett
Johan Boucht Professor dr.juris +47 2285 9499 johan.boucht@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Konstitusjonell rett
Jukka Mähönen Professor +47-22859534 +47 949 83 275 jukka.mahonen@jus.uio.no Selskapsrett, Finansmarkedsrett, Rettsøkonomi, Europarett, Regnskapsrett
Katja Franko Professor +47-22850127 katja.franko@jus.uio.no Overvåkning og personvern, Kriminologi, Etnisitet, EU, Rettssosiologi, EØS og Europa
Kjersti Lohne Postdoktor +47-22850121 +47 97175846 kjersti.lohne@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, krig og konflikt, Rettsliggjøring, Straff, krigsforbrytelser, Kjønn, Overvåkning og personvern
Kjetil Mujezinović Larsen Professor 22 84 20 83 411 41 475 (mob) k.m.larsen@jus.uio.no Menneskerettigheter, internasjonal humanitærrett, folkerett, krig og konflikt
Knut D. Asplund Prosjektleder, Indonesia 22 84 20 77 k.d.asplund@nchr.uio.no Indonesia, menneskerettigheter og konflikt, Menneskerettigheter og krigens folkerett, rettstatsproblematikk, retten til rettferdig rettergang
Ludovica Chiussi Stipendiat +47-22842068 ludovica.chiussi@nchr.uio.no
Martin Nøkleberg Stipendiat +47-22850116 martin.nokleberg@jus.uio.no Kriminologi, Sikkerhet
Olaf Halvorsen Rønning Stipendiat 97114331 (mob) (+47) 97114331 o.h.ronning@jus.uio.no Rettssosiologi, Rettssystemet, Menneskerettigheter, Rettshjelp, Sivilprosess
Ole Kristian Fauchald Professor +47-22850242 o.k.fauchald@jus.uio.no Folkerett, Miljørett, Menneskerettigheter, Internasjonal handelsrett, WTO, Internasjonal investeringsrett, Naturressursrett
Peris Sean Jones Førsteamanuensis +47-22842084 +47-94862250 (mob) p.s.jones@nchr.uio.no
Peter Scharff Smith Professor +47-22850158 p.s.smith@jus.uio.no Kriminologi og Rettssosiologi, Straff, Fengselstraff, Menneskerettigheter, Krigsforbrytelser
Rune Ellefsen
Stener Ekern Professor +47-22842005 stener.ekern@nchr.uio.no Kulturelt mangfold, Urfolk, Politisk og juridisk antropologi, Sør- og Mellomamerika, Menneskerettigheter
Silje Synnøve Lyder Hermansen Postdoktor +47-22856159 40499107 s.s.l.hermansen@jus.uio.no Komparativ politikk, Juridisk adferd, Lovgivende politikk, EU-domstolen
Tarald Laudal Berge Stipendiat 99569666 (mob) t.l.berge@stv.uio.no Politisk økonomi, Internasjonal investeringsrett, Kvantitativ metode, Internasjonal politikk, Utenlandske direkteinvesteringer
Thomas Ugelvik Professor +47-22850218 thomas.ugelvik@jus.uio.no Kriminologi, sosial kontroll, straff, fengselstraff, kvalitativ metode, narrativ kriminologi.
Tori Loven Kirkebø Forsker +47-22850211 t.l.kirkebo@jus.uio.no Menneskerettigheter, menneskerettigheter og næringsliv
Ulf Stridbeck Professor +47-22859405 ulf.stridbeck@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Rettspsykologi, Rettssosiologi
Maja Janmyr Professor maja.janmyr@nchr.uio.no Flyktningerett, Menneskerettigheter, Folkerett
Amanda Cellini Stipendiat +47-22859441 amanda.cellini@jus.uio.no
Rebecca Josefine Five Bergstrøm Univ.bibliotekar +47-22859306 r.j.f.bergstrom@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Databaser, E-bøker, Litteratursøk, Rettsvitenskap
Laura Letourneau-Tremblay Stipendiat +47-22850403 laura.letourneau-tremblay@jus.uio.no
Markus Jerkø Postdoktor +47-22859334 markus.jerko@jus.uio.no Bevisteori, Rettskildelære, Examen facultatum, Rettsfilosofi