Deltakere i Forum for Juss og Samfunnsvitenskap

Navn Telefon E-post Emneord
Malcolm Langford Professor +47 22842031 9770 3339 (mob) malcolm.langford@jus.uio.no Menneskerettigheter, Konstitusjonell rett, Statsforfatningsrett, jus og teknologi
Vidar Ola Halvorsen Professor +47 22850107 +4748291902 (mob) v.o.halvorsen@jus.uio.no Rettssystemet, Rettssosiologi, Kriminologi, Rettsstaten, Rettshistorie og rettsfilosofi, Straff
Kristin Bergtora Sandvik Professor +47 22850123 k.b.sandvik@jus.uio.no Rettssosiologi, Flyktninger, Humanitærrett, Kjønn, Legitimitet, Makt, Menneskerettigheter, Rettsliggjøring
Sverre Blandhol Professor +47 22850215 900 37 326 sverre.blandhol@jus.uio.no Kontraktsrett, Forhandlinger, Etikk, Retorikk, Tvisteløsning, Miljørett, Europarett
Andreas Føllesdal Professor +47 99235002 andreas.follesdal@jus.uio.no Menneskerettigheter, Filosofi, Rettsteori, Demokrati, Legitimitet, Rettferdighet, EU, Internasjonale relasjoner, Globalisering, Næringslivsetikk
Anne Hellum Professor +47 22850042 anne.hellum@jus.uio.no Diskriminerings- og likestillingsrett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Rettssosiologi, Rettsantropologi, Utviklingsrett
Beate Sjåfjell Professor +47 22859381 +47-95931283 (mob) b.k.sjafjell@jus.uio.no Selskapsrett, Europarett, Miljørett, Rettsøkonomi, Internasjonal privatrett
Cecilie Figenschou Bakke Prosjektleder +47 22842018 c.f.bakke@nchr.uio.no Internasjonale relasjoner, FNs bærekraftsmål, Bistandssamarbeid, utdanningssamarbeid, FN, Menneskerettigheter, Kina, CSR
Domenico Zipoli
Dorina Damsa Stipendiat +47 22850134 dorina.damsa@jus.uio.no Fengsler, Straff, Migrasjon, Marginalisering, Skandinavia
Eivind Smith Professor 0047-22859418 0047-41305647 (mob) eivind.smith@jus.uio.no Konstitusjonell rett, Forvaltningsrett, Statsforfatningsrett
Gisle Kvanvig Prosjektleder +47 22842088 +4798234681 (mob) +47 982 34 681 gisle.kvanvig@nchr.uio.no Vietnam, Sørøst Asia, Menneskeretttigheter
Hanna Christina Ahlström
Inger Johanne Sand Instituttleder +47 22850213 i.j.sand@jus.uio.no Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett, Rettssosiologi, Rettsteori, Statsforfatningsrett
Ingunn Ikdahl Professor 22850046 ingunn.ikdahl@jus.uio.no Velferdsrett, Trygderett, Diskriminerings- og likestillingsrett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Folkerett, Utviklingsrett
Johan Boucht Professor dr.juris +47 2285 9499 johan.boucht@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Konstitusjonell rett
Jukka Tapio Mähönen Professor +47 22859534 +47 949 83 275 j.t.mahonen@jus.uio.no Selskapsrett, Finansmarkedsrett, Rettsøkonomi, Europarett, Regnskapsrett
Katja Franko Professor +47 22850127 +47 90776405 (mob) katja.franko@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Overvåkning og personvern, EU, EØS og Europa, Etnisitet
Kjersti Lohne Førsteamanuensis +47 22850121 +47 97175846 kjersti.lohne@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, krig og konflikt, Rettsliggjøring, Straff, krigsforbrytelser, Kjønn, Overvåkning og personvern
Kjetil Mujezinović Larsen Professor 22 84 20 83 k.m.larsen@jus.uio.no Menneskerettigheter, internasjonal humanitærrett, folkerett, krig og konflikt, utlendingsrett
Knut D. Asplund Prosjektleder, rettsstat og rettsikkehet 22 84 20 77 k.d.asplund@nchr.uio.no Indonesia, menneskerettigheter og konflikt, Menneskerettigheter og krigens folkerett, rettstat, rettsikkerhet, retten til rettferdig rettergang, politiavhør, investigative interviewing
Ludovica Chiussi
Martin Nøkleberg Stipendiat +47 22850116 martin.nokleberg@jus.uio.no Kriminologi, Sikkerhet
Olaf Halvorsen Rønning
Ole Kristian Fauchald Professor +47 22850242 o.k.fauchald@jus.uio.no Folkerett, Miljørett, Menneskerettigheter, Internasjonal handelsrett, WTO, Internasjonal investeringsrett, Naturressursrett
Peris Sean Jones Professor +47 22842084 +47 94862250 (mob) p.s.jones@nchr.uio.no Menneskerettigheter, Menneskerettigheter og bærekraftig utvikling
Peter Scharff Smith Professor +47 22850158 p.s.smith@jus.uio.no Kriminologi og Rettssosiologi, Straff, Fengselstraff, Menneskerettigheter, Krigsforbrytelser
Stener Ekern Professor +47 22842005 stener.ekern@nchr.uio.no Menneskerettigheter, Politisk og juridisk antropologi, Kulturelt mangfold, Sør- og Mellomamerika, Urfolk
Silje Synnøve Lyder Hermansen Postdoktor +47 22856159 s.s.l.hermansen@jus.uio.no
Tarald Gulseth Berge Universitetslektor +4799569666 (mob) t.g.berge@stv.uio.no
Thomas Ugelvik Professor +47 22850218 thomas.ugelvik@jus.uio.no Kriminologi, sosial kontroll, straff, fengselstraff, kvalitativ metode, narrativ kriminologi.
Tori Loven Kirkebø +47 22850211 t.l.kirkebo@jus.uio.no Menneskerettigheter, menneskerettigheter og næringsliv
Ulf Stridbeck Professor emeritus +47 22859405 ulf.stridbeck@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Rettspsykologi, Rettssosiologi
Maja Janmyr Professor maja.janmyr@jus.uio.no Flyktninger, Menneskerettigheter, Folkerett, Rettssosiologi
Amanda Cellini Stipendiat I permisjon amanda.cellini@jus.uio.no
Rebecca Josefine Five Bergstrøm Univ.bibliotekar +47 22859306 r.j.f.bergstrom@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Databaser, E-bøker, Rettskilder, Litteratursøk, Rettsvitenskap, Forskningsstøtte, Kurs
Laura Letourneau-Tremblay Stipendiat +47-22850403 laura.letourneau-tremblay@jus.uio.no
Markus Jerkø Førsteamanuensis +47 22859334 90 555159 markus.jerko@jus.uio.no Bevisteori, Rettskildelære, Examen facultatum, Rettsfilosofi
Runar Hilleren Lie Stipendiat +47 22859431 r.h.lie@jus.uio.no International Investment Law, Energy law, Socio-Legal Studies, International Economic Law, International Development, Methodology, Computational legal studies
Johan Karlsson Schaffer
Thomas Gammeltoft-Hansen
Daniel Friedrich Behn
Daniel Naurin Professor +47 22859480 daniel.naurin@arena.uio.no
Marte Rua Stipendiat +47 22850115 +4792685567 (mob) marte.rua@jus.uio.no fengselstraff, fengselshelse, Isolasjon, rehabilitering, kvalitativ metode
Mareile Kaufmann Postdoktor mareile.kaufmann@jus.uio.no Kriminalitet og avvik, Overvåkning og personvern, Sikkerhet