Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 11. nov. 2019 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Professor Christoffer Conrad Eriksen innleder om "Den unge Marx og den norske konstitusjonen".

Tid og sted: 28. okt. 2019 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Professor Tarjei Bekkedal fra Institutt for privatrett og Senter for europarett innleder om "Direkte virkning for EØS-forordninger og forholdet til Grunnloven". Presentasjonen er basert på artikkelen "Har forordninger direkte virkning under EØS-avtalen?" i Tidsskrift for Rettsvitenskap 03-04 / 2019 (Volum 132)

 
Tid og sted: 23. sep. 2019 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Professorene Ole Kristian Fauchald og Eivind Smith innleder med utgangspunkt i den nye boken "Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112" (Fagbokforlaget).

Tid og sted: 27. mai 2019 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor emeritus Inge Lorange Backer, Institutt for offentlig rett.

Tid og sted: 13. mai 2019 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum, Institutt for offentlig rett.

Tid og sted: 29. apr. 2019 12:1514:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning av stipendiat Nils Gunnar Skretting, Institutt for offentlig rett. Kommentarer ved professor Christoffer C. Eriksen.

Dette seminaret utgjør den offentlige delen av Skrettings midtveisevaluering. Tidsrammen er ca. 90 minutter.

 

Tid og sted: 25. mars 2019 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Tomas Midttun Tobiassen, tidligere vit.ass. ved Institutt for offentlig rett.

Tid og sted: 18. mars 2019 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved førsteamanuensis Synnøve Ugelvik, Institutt for offentlig rett. Ugelvik innleder om politisamarbeidet i EU og norsk suverenitet, og vil også presentere boken Police Cooperation and Sovereignty in the EU: Norway’s Lessons for Europe.

Forberedt kommentar ved professor Christoffer C. Eriksen, Institutt for offentlig rett.

Tid og sted: 11. mars 2019 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

Tid og sted: 26. nov. 2018 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved lagdommer Michael Reiertsen:

Prinsipielt (u)prinsipiell: Når Høyesterett er prinsipiell uten å ville være det

Tid og sted: 29. okt. 2018 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Pernille Sandberg Drtina, tidligere vit.ass. ved Institutt for offentlig rett, nå ved advokatfirmaet Schjødt.

Tid og sted: 15. okt. 2018 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Malcolm Langford, Institutt for offentlig rett.

Tid og sted: 17. sep. 2018 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Christoffer C. Eriksen, Institutt for offentlig rett. Seminaret vil utdype konstitusjonelle sider av rapporten om Libya-intervensjonen.

Tid og sted: 28. mai 2018 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Professor Malcolm Langford, Institutt for offentlig rett (UiO).  

Tid og sted: 23. apr. 2018 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved ass. direktør Kyrre Grimstad, Stortinget.

Tid og sted: 12. mars 2018 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Avdelingsdirektør Arnulf Tverberg (Justis- og beredskapsdepartementet).

Tid og sted: 5. mars 2018 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved stortingsrepresentant Dag Terje Andersen.

Tid og sted: 12. feb. 2018 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Christoffer Eriksen, Institutt for offentlig rett (UiO).

Tid og sted: 29. jan. 2018 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Dagens planlagte seminar er dessverre avlyst.

Tid og sted: 11. des. 2017 12:1513:15, Seminarrom 325, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Kjetil Mujezinovic Larsen, IOR. Merk sted.

Tid og sted: 16. okt. 2017 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Kristian Reinert Haugland Nilsen, seniorrådgiver, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Tid og sted: 2. okt. 2017 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Professor James May, Widener University.

Tid og sted: 25. sep. 2017 12:1513:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Vibeke Blaker Strand.

Tid og sted: 11. sep. 2017 11:0012:30, NB: Merk tid og sted! Møterom 326, Domus Bibliotheca

Innledning ved høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.

Tid og sted: 29. mai 2017 12:0013:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Rainer Arnold (Regensburg).