Arrangementer - Side 4

Avdelingsdirektør Arnulf Tverberg, Justisdepartementets lovavdeling, innleder.

Stipendiat Jørgen Stubberud, ved Det juridiske fakultet, innleder.

Professor Leonard Besselink, ved University of Amsterdam, innleder.

Førsteamanuensis Tarjei Bekkedal, ved Nordisk institutt for sjørett, innleder.

Professor Eivind Smith, ved Institutt for offentlig rett, innleder.

Stipendiat Azin Tadjdini fra Institutt for offentlig rett innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Innledning ved professor Jens Saugstad, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Professor Eivind Smith innleder om noen utvalgte spørsmål vedrørende forslagspakkene i Lønning-utvalgets kjølvann.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Stortingsrepresentant Anders Anundsen, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Postdoc Iris Nguyen-Duy innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Førsteamanuensis Anne Julie Semb og postdoc Hanne Hagtvedt Vik innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

 – en vurdering av Rt. 2012 s. 519 

Stipendiat Olav Haugen Moen innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 10. des. 2012 12:0013:30, Hjørnerommet, Institutt for offentlig rett, 2. etg. i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47

Professor Jan-Bernard Auby, Sciences-Po (Paris) innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 3. des. 2012 12:0014:30, Hjørnerommet, Institutt for offentlig rett, 2. etasje i Vestbygningen (Domus Bibliotheca) - Karl Johans gate 47

Professor Miguel Revenga Sanchez (Cadiz), Torleif Hamre, historiker på "Eidsvoll 1814", og førsteamanuensis Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 5. nov. 2012 12:0014:00, Hjørnerommet, Institutt for offentlig rett, 2. etg. i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47

Innledninger ved professor Inge Lorange Backer og førsteamanuensis Benedikte Moltumyr Høgberg.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

 

Tid og sted: 22. okt. 2012 12:0013:15, Hjørnerommet, Institutt for offentlig rett, 2. etg. i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47

Førsteamanuensis Synne Sæther Mæhle (UiB) innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

 

Tid og sted: 24. sep. 2012 12:0013:15, Hjørnerommet, Institutt for offentlig rett, 2. etg. i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47

Departementsråd Trond Fevolden, Kunnskapsdepartementet, innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

 

Tid og sted: 10. sep. 2012 12:0013:15, Hjørnerommet, Institutt for offentlig rett, 2. etg. i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47

Professor Dag Michalsen innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.  

Innledning ved universitetslektor Eva Sarfi fra Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), UiO.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden