Lunsjseminar: Grunnloven § 106 og saken om Opplysningsvesenets fond

Professor Eivind Smith

Publisert 3. feb. 2011 15:18