Lunsjseminar: Fortsatt diskusjon av Eivind Smith: ”Konstitusjonelt demokrati”

Professor Bjørn Erik Rasch, (og evt. andre innledere)

Publisert 3. feb. 2011 15:18