Lunsjseminar: Fra sluttrapporten om tvisteløsning mellom stat og kommune

Innledere: postdoc Iris Nguyen-Duy og professor Eivind Smith

 

Deltagelse forutsetter påmelding per e-post til Øyvind Henden.

Publisert 3. feb. 2011 15:18