Lunsjseminar: Rettsteoretiske implikasjoner av anvendelse av proporsjonalitetsprinsippet i norsk rett

Innleder: Gjesteforsker Tor-Inge Harbo

Deltagelse forutsetter påmelding per e-post til Øyvind Henden.

Publisert 3. feb. 2011 15:18