Domstolskontroll med statlig styring av lokale folkevalgte organer

Stipendiat Sigrid Stokstad

Deltagelse forutsetter påmelding per e-post til Øyvind Henden.

Publisert 3. feb. 2011 15:18