Stat-kirke-kompromisset i konstitusjonelt perspektiv

Postdoktor Ingvill Thorson Plesner.

Deltagelse forutsetter påmelding per e-post til Øyvind Henden.

Publisert 3. feb. 2011 15:18