Barns religionsfrihet etter grunnloven § 2 og barnekonvensjonen artikkel 14

Stipendiat Julia Køhler-Olsen.

Deltagelse forutsetter påmelding per e-post til Øyvind Henden.

Publisert 3. feb. 2011 15:18