Betraktninger med utgangspunkt i rederibeskatningsdommen

Professor Eivind Smith: Betraktninger med utgangspunkt i rederibeskatningsdommen

Deltagelse forutsetter påmelding per e-post til Øyvind Henden.

Publisert 3. feb. 2011 15:18