Må varetektsfengsling etter grunnloven § 99 være et proporsjonalt inngrep?

Stipendiat Merete Meidell.

Deltagelse forutsetter påmelding per e-post til Øyvind Henden.

Publisert 3. feb. 2011 15:18