Begrepet 'konstitusjon' (særlig i EU-sammenheng)

Publisert 3. feb. 2011 15:18 - Sist endret 15. okt. 2011 22:42