Menneskerettigheter i grunnloven

Høyesterettsdommer og medlem av grunnlovsutvalget Hilde Indreberg innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Publisert 3. feb. 2011 15:18 - Sist endret 11. mars 2016 14:07