2011

Deltagelse på lunsjseminarer i konstitusjonell rett forutsetter påmelding per e-post til Øyvind Henden.

Dag (om annet ikke er angitt): Mandager

Tid (om annet ikke er angitt): Kl. 12.15-13.15

Sted (om annet ikke er angitt): Hjørnerommet, Institutt for offentlig rett, 2. etg. i Vestbygningen, Karl Johans gate 47

Tidligere

Tid og sted: 12. des. 2011 12:0013:15, Møterommet i 3. etg, Institutt for offentlig rett, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47

Innleder: Dr. Kari à Rogvi, dekan ved den juridiske avdeling, Færøyenes universitet.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden

Tid og sted: 26. sep. 2011 12:0013:15, Møterommet i 3. etg, Institutt for offentlig rett, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47

Professor Tania Groppi, University of Siena (Italia) innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden

Tid og sted: 23. mai 2011 12:0014:00, Hjørnerommet, Institutt for offentlig rett, 2. etg. i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47

Medlem av Stortingets menneskerettighetsutvalg Pål W. Lorentzen: Fra konvensjon til norsk grunnlov: Noen flytteproblemer

Medlem av Stortingets menneskerettighetsutvalg Carl I. Hagen: Bør annen generasjons menneskerettigheter med i Grunnloven – og eventuelt hvorfor?

NB! Merk sent avslutningstidspunkt.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 9. mai 2011 12:0013:15, Hjørnerommet, Institutt for offentlig rett, 2. etg. i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47

Seminaret med stortingsrepresentant Martin Kolberg er dessverre avlyst.