Lovgivernes og domstolenes roller som Grunnlovens voktere

Lovrådgiver Arnulf Løseth Tverberg innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Publisert 3. feb. 2011 15:18