Konstitusjonen som reiskap i økonomisk politikk: Frå "Statens reservefond" (1904-1925) til Alaska

Publisert 3. feb. 2011 15:18