Konstitusjonell lunsj: Grunnlovstolkning i lys av internasjonale rettigheter – i Tyskland og Norge

Publisert 12. aug. 2011 14:00 - Sist endret 27. feb. 2013 11:23