2012

Tidligere

Tid og sted: 10. des. 2012 12:0013:30, Hjørnerommet, Institutt for offentlig rett, 2. etg. i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47

Professor Jan-Bernard Auby, Sciences-Po (Paris) innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 3. des. 2012 12:0014:30, Hjørnerommet, Institutt for offentlig rett, 2. etasje i Vestbygningen (Domus Bibliotheca) - Karl Johans gate 47

Professor Miguel Revenga Sanchez (Cadiz), Torleif Hamre, historiker på "Eidsvoll 1814", og førsteamanuensis Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 5. nov. 2012 12:0014:00, Hjørnerommet, Institutt for offentlig rett, 2. etg. i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47

Innledninger ved professor Inge Lorange Backer og førsteamanuensis Benedikte Moltumyr Høgberg.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

 

Tid og sted: 22. okt. 2012 12:0013:15, Hjørnerommet, Institutt for offentlig rett, 2. etg. i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47

Førsteamanuensis Synne Sæther Mæhle (UiB) innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

 

Tid og sted: 24. sep. 2012 12:0013:15, Hjørnerommet, Institutt for offentlig rett, 2. etg. i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47

Departementsråd Trond Fevolden, Kunnskapsdepartementet, innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

 

Tid og sted: 10. sep. 2012 12:0013:15, Hjørnerommet, Institutt for offentlig rett, 2. etg. i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47

Professor Dag Michalsen innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.  

Tid og sted: 30. apr. 2012 12:0013:15, Møterommet, 3. etg, i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johansgt. 47
Tid og sted: 19. mars 2012 12:0013:15, Møterommet, 3. etg, i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johansgt. 47

Stortingspresident Dag Terje Andersen innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden

Tid og sted: 5. mars 2012 12:0013:15, Møterommet, 3. etg, i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johansgt. 47

Førsteamanuensis Benedikte Moltumyr Høgberg innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden

Tid og sted: 20. feb. 2012 12:0013:15, Møterommet, 3. etg, i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johansgt. 47

Innledning ved universitetslektor Eva Sarfi fra Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), UiO.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden

Tid og sted: 6. feb. 2012 12:0013:15, Møterommet, 3. etg, i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johansgt. 47