Konstitusjonell lunsj: Grunnloven sett fra Stortingets side

Stortingspresident Dag Terje Andersen innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden

Publisert 9. mars 2012 15:20