Konstitusjonelt lunsjseminar: EMDs dom i Lindheim m.fl. mot Norge (tomtefeste) - betydning for kravene til lovforberedelsen og for forholdet mellom Grunnloven og EMK

Innledninger ved professor Inge Lorange Backer og førsteamanuensis Benedikte Moltumyr Høgberg.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

 

Merk utvidet tidsramme for dette lunsjseminaret (kl 12-14).

Publisert 29. juni 2012 10:15 - Sist endret 22. okt. 2012 14:03