2013

Tidligere

Tid og sted: 2. des. 2013 12:1513:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Høyesterettsdommer Bård Tønder innleder.

Tid og sted: 11. nov. 2013 12:1513:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Avdelingsdirektør Arnulf Tverberg, Justisdepartementets lovavdeling, innleder.

Tid og sted: 28. okt. 2013 12:1513:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Stipendiat Jørgen Stubberud, ved Det juridiske fakultet, innleder.

Tid og sted: 7. okt. 2013 12:1513:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Professor Leonard Besselink, ved University of Amsterdam, innleder.

Tid og sted: 23. sep. 2013 12:1513:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Førsteamanuensis Tarjei Bekkedal, ved Nordisk institutt for sjørett, innleder.

Tid og sted: 2. sep. 2013 12:1513:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Professor Eivind Smith, ved Institutt for offentlig rett, innleder.

Tid og sted: 10. juni 2013 12:0013:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Rettshistorisk samling i 2. etg.

Stipendiat Azin Tadjdini fra Institutt for offentlig rett innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 27. mai 2013 12:0013:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Innledning ved professor Jens Saugstad, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 13. mai 2013 12:0013:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Professor Eivind Smith innleder om noen utvalgte spørsmål vedrørende forslagspakkene i Lønning-utvalgets kjølvann.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 29. apr. 2013 12:0013:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Stortingsrepresentant Anders Anundsen, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 8. apr. 2013 12:0013:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Postdoc Iris Nguyen-Duy innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 4. mars 2013 12:0013:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Førsteamanuensis Morten Kinander innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 25. feb. 2013 12:0013:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

Førsteamanuensis Anne Julie Semb og postdoc Hanne Hagtvedt Vik innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Tid og sted: 4. feb. 2013 12:0013:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg.

 – en vurdering av Rt. 2012 s. 519 

Stipendiat Olav Haugen Moen innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.